Một số khái niệm cơ bản sản xuất cơ khí

  1. Một số định nghĩa cơ bản trong quá trình sản xuất cơ khí

  • Chi tiết máy là bộ phận nhỏ nhất không tháo rời được và đảm nhiệm một công dụng nhất định.

– Phôi chỉ vật phẩm ở đầu của một quá trình sản xuất hoặc một quá trình công nghệ.

  • Quá trình công nghệ là một phần của quá trình sản xuất cơ khí, thực hiện một nhiệm vụ xác định.
  • Sản phẩm là vật phẩm đầu ra của quá trình sản xuất hoặc một qúa trình công nghệ.

2. Quá trình sản xuất cơ khí

  • Quá trình sản xuất cơ khí là một quá trình tác động của con người vào vật liệu thông qua các công cụ lao động nhằm tạo ra các sản phẩm theo yêu cầu.

Sơ đồ quá trình sản xuất cơ khí:
sản xuất cơ khí

  • Quá trình chế tạo vật liệu là các quá trình luyện kim bao gồm luyện kim đen và luyện kim màu. Luyện kim là quá trình tách kim loại khỏi quặng bằng cách dùng nhiệt lượng để nấu chảy quặng và dùng chất trợ dung để khử tạp chất.
  • Chế tạo phôi là các phương pháp gia công chưa tạo ra vật phẩm hoàn chỉnh gồm có: sản xuất đúc, hàn – cắt kimloại, gia công áp lực.

Sản xuất đúc: là phương pháp chế tạo chi tiết bằng cách rót kim loại lỏng vào khuôn có hình dạng nhất định, sau khi kim loại đông đặc trong khuôn ta thu được vật phẩm có hình dạng kích thước phù hợp với yêu cầu.

Xem thêm: máy hàn tig, máy hàn điện tử, máy hàn cơ

Gia công áp lực: là sử dụng ngoại lực tác dụng lên kim loại sao cho ứng suất tạo ra trong kim loại vượt quá giới hạn chảy của nó. Kim loại sẽ bị biến dạng dẻo dẫn đến thay đổi hình dáng và kích thước theo yêu cầu.

Hàn – cắt kim loại: Hàn là quá trình gia công kim loại, nối các chi tiết máy với nhau thành một khối không tháo rời được bằng cách nung kim loai đến trạng thái hàn sau đó dùng áp lực hoặc không dùng áp lực để tạo liên kết hàn.Cắt kim loại là phương pháp tách rời kim loại ra từng phần theo yêu cầu.

  • Gia công kim loại bằng cắt gọt là qúa trình cắt đi một lớp kim loại trên bề mặt của phôi để tạo thành chi tiết có hình dáng, kích thước và độ chính xác gia công theo yêu cầu trên bản vẽ. Quá trình đó được thực hiện nhờ các máy công cụ, các dụng cụ gia công hoặc bằng tay bởi các dụng cụ thông thường.
  • Nhiệt luyện là phương pháp gia công kim loại bằng cách nung kim loại tới một nhiệt độ xác định, giữ nhiệt độ trong một khoảng thời gian xác định và làm nguội với tốc độ nguội xác định. Nhằm đạt được tổ chức và tính chất của vật liệu kim loại theo yêu cầu.
  • Kiểm tra chất lượng sản phẩm gồm kiểm tra về kích thước, chất lượng, các chỉ tiêu về cơ tính, kiểm tra các khuyết tật…