Máy công cụ

Máy chế biến gỗ
Máy công cụ

Tháo gỡ khó khăn cho ngành cơ khí chế tạo

Theo đánh giá của Bộ Công thương, năm 2012, do khó khăn chung của nền kinh tế, cho nên các doanh nghiệp cơ khí (DNCK) gặp nhiều thách thức, sức mua giảm, thị trường xuất khẩu gặp khó khăn, hoạt động cầm chừng, tỷ lệ tồn kho cao. Các dự án cơ khí trọng điểm […]

Read More
Máy công cụ

Đồ Gá Gia Công Cơ Khí

Đồ gá gia công cơ khí là một trong những trang thiết bị công nghệ quan trọng cần dùng trong ngành công nghiệp gia công cơ khí, đặc biệt là gia công cơ khí chính xác. Đồ gá gia công cơ khí là một trong những trang thiết bị cần thiết trong ngành công nghiệp […]

Read More
Máy công cụ

Một số khái niệm cơ bản sản xuất cơ khí

Một số định nghĩa cơ bản trong quá trình sản xuất cơ khí Chi tiết máy là bộ phận nhỏ nhất không tháo rời được và đảm nhiệm một công dụng nhất định. – Phôi chỉ vật phẩm ở đầu của một quá trình sản xuất hoặc một quá trình công nghệ. Quá trình công […]

Read More
Máy công cụ

Vingroup và dự án sản xuất ô tô Vinfast – Cơ hợi và thách thức

Có nhiều ý kiến khác nhau khi đánh giá tương lai ngành công nghiệp sản xuất ôtô Việt Nam. Trong đó, có luồng ý kiến khẳng định không còn đủ thời gian để công nghiệp ôtô Việt Nam cạnh tranh với các “đối thủ” nước ngoài. Song, cũng có ý kiến cho rằng, dù rất […]

Read More
Máy công cụ

PRINCIPLES AND GUIDE TO USE CUTTING PLASMA CUTTING MACHINES

PRINCIPLES OF PLASMA CUTTING MACHINES AND GUIDE TO USE CUTTING PLASMA CUTTING MACHINES Plasma cutting machines are widely-used in the mechanical industry because of their high applicability, beautiful cut lines and simple technology. However, you also need to understand the basic principle of plasma cutting machines as well as the instructions for use of this […]

Read More
Máy công cụ

Cast iron welding technique and tips

Cast iron technology is an extremely difficult and important technique. Usually, this method is only used for repair, not to connect details to each other. Cast iron not only requires high welding techniques and must adhere to safety rules to avoid causing technical errors. Here are some easy to follow tips as well as tips […]

Read More