doanh nghiep co khi

Tin cơ khí

Công nghiệp cơ khí khó phát triển vì mất nhiều đơn hàng lớn

Nhà nước cần tính toán và có chính sách sao cho doanh nghiệp cơ khí trong nước có nhiều đơn hàng và thị trường để tái đầu tư phát triển. Nhận định về công nghiệp cơ khí Việt Nam, ông Đào Phan Long, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam (VAMI) cho […]

Read More
Tin cơ khí

Doanh nghiệp cơ khí mất cả tỷ đô vì cơ chế đấu thầu

Mặc dù đã có chủ trương ưu tiên sử dụng máy móc, thiết bị trong nước. Song những bất cập trong cơ chế đấu thầu khiến cho các Doanh nhiệp cơ khí nội địa khó “chen chân” được vào chuỗi cung ứng và phải “nhường” hàng tỷ USD mỗi năm cho các DN ngoại. Đã […]

Read More