Ngày: Tháng Chín 17, 2018

Tin cơ khí

Gia công cơ khí là lĩnh vực quan trọng trong xã hội ngày nay

Gia công cơ khí là ngành đã có lịch sử lâu đời, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu hoạt động kinh tế xã hội của đất nước. Ngành cơ khí tham gia vào hầu hết các giai đoạn của quá trình sản xuất bắt đầu từ khâu khai khoáng, tạo nên vật liệu, gia […]

Read More