Ngày: Tháng Mười Một 12, 2018

Tin cơ khí

Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành cơ khí tầm nhìn đến năm 2035

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Mục tiêu tổng quát, đến năm 2035, ngành cơ khí Việt Nam được phát triển với đa số các chuyên ngành có công nghệ tiên tiến, chất lượng sản phẩm đạt […]

Read More