Ngày: Tháng Mười Hai 3, 2018

Tin cơ khí

Vốn FDI vào chế biến, cơ khí chế tạo máy

Một lượng lớn vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vẫn đang tiếp tục tìm đường vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, cơ khí chế tạo máy, công nghiệp cơ khí… Một lượng lớn vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vẫn đang tiếp tục tìm đường vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, […]

Read More